ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12

T.K.561 23

Τηλ.2310 729 602

Email:info@lazaroskyrizoglou.gr

Αποστολή